Skills to pay the bills cung cấp cho người đọc thông tin, sự hiểu biết về các kỹ năng mềm và tầm quan trọng, ứng dụng của các kỹ năng mềm đó. Kỹ năng mềm được cho là yếu tố then chốt để phát triển lực lượng lao động mạnh mẽ và năng động. Những kỹ năng mềm tại nơi làm việc bao gồm làm việc nhóm, ra quyết định, giao tiếp, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề,…

Tài liệu này dành cho người lao động, các nhân sự muốn làm chủ công việc của mình. Đặc biệt, tài liệu này giúp những sinh viên sắp ra trường trang bị những kỹ năng cần thiết, làm hành trang bước vào đời, tránh bỡ ngỡ nơi công sở.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: ODEP

Xem thêm

[Free download] The importance of soft skills in the job market

[Free Download] BULLETPROOF PROBLEM SOLVING: The One Skill that Changes Everything

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel