Mặc dù năm 2020 là một năm khủng hoảng và căng thẳng đối với hầu hết mọi người và mọi việc, nhưng BDO đã đạt kỷ lục tốt nhất về doanh thu.

Những ai quan tâm đã biết, BDO lần đầu tiên đạt mốc 10 tỷ USD doanh thu toàn cầu, đạt mức 10,3 tỷ USD cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9, tăng khoảng 7,3% so với 9,6 tỷ USD của năm 2019.

Vui lòng đọc tất cả thông tin về giải thưởng Bravo Delta Oscar được trao trong thông cáo báo chí. Thay vì chúng tôi vờ như cố gắng giải thích cách BDO “suy nghĩ lại về sự đổi mới”, đây là một đồ họa thông tin với một số số liệu thống kê:

Bdo ảnh

Theo Going Concern.

Xem thêm

Deloitte cho biết Thái Lan sẽ thống trị thị trường IPO ở Đông Nam Á vào năm 2020

Trademark – “Apple” thuộc về ai

Cách INTEL, GOOGLE và TOYOTA khai phá sức sáng tạo của nhân viên