Excel được xem là công cụ hỗ trợ đắc lực cho quá trình quản trị và hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp.

Dưới đây là các tính năng và lợi ích hàng đầu của Excel:

1. Build charts – Tạo biểu đồ

Excel cho phép người dùng doanh nghiệp khai thác các dữ liệu tiềm năng bằng cách sử dụng một số công thức trên bảng tính. Dữ liệu được chèn vào từng ô theo hàng hoặc cột, sau đó được sắp xếp, lọc và trình bày trực quan thông qua các biểu đồ theo ý muốn của người dùng. Từ đó giúp gia tăng sự thuyết phục cho các báo cáo kinh doanh của doanh nghiệp.

Hơn nữa, Excel còn đề xuất cho bạn các biểu đồ phù hợp nhất cho từng loại dữ liệu.

2. Use conditional formatting – Sử dụng định dạng có điều kiện

Người dùng Excel có thể định dạng bảng tính của họ bằng các kiểu chữ khác nhau (in đậm, in nghiêng, gạch chân, …), phân biệt dữ liệu giữa cột/hàng, tìm kiếm giá trị lớn nhất của dữ liệu, … Ngoài ra, người dùng còn có thể chọn màu thích hợp bằng nút lệnh Quick Analysis, sau đó sử dụng công cụ Formatting.

3. Help identify trends – Giúp xác định xu hướng

Khi hiển thị dữ liệu dưới dạng biểu đồ hay đồ thị, Excel giúp người dùng nhận biết các mốc quan trọng trong dữ liệu được phân tích. Điều này giúp các doanh nghiệp nhận biết các xu hướng để đưa ra các dự đoán chính xác nhằm thực hiện chiến lược thích hợp cho doanh nghiệp.

4. Bring data together – Mang dữ liệu lại với nhau

Excel có thể hợp nhất nhiều thông tin từ các tệp khác nhau để các thông tin này tồn tại ở một vị trí duy nhất. Giống như dữ liệu thô và các thông tin từ các bảng tính, bạn có thể nhập dữ liệu dạng chữ, số hoặc bằng hình ảnh.

5. Online access – Truy cập trực tuyến

Excel là một phần của Office 365 Business và Office 365 Business Premium. Điều này có nghĩa là các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể truy cập chương trình này thông qua những thiết bị khác nhau và ở bất kỳ vị trí nào. Chỉ cần có PC, máy tính xách tay, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng có thể truy cập web, bạn có thể truy cập Excel ở bất cứ đâu. Điều này giúp môi trường làm việc từ xa trở nên phổ biến hơn bao giờ hết.

Xem thêm

Khóa học thực hành Excel trong Kiểm toán
Khóa học ứng dụng VBA trong Excel
Khóa học Dashboard Reporting
Khóa học Tổ chức và Quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel 

Leave us a Reply