Biểu đồ tháp dân số thực tế là 1 dạng của Bar chart trong đó giá trị của Nam và Nữ nằm đối xứng qua trục 0.

Để vẽ biểu đồ, chúng ta cần chỉnh sửa dữ liệu và vẽ Chart theo các bước sau:

Bước 1

Thêm 1 cột “Nữ” vào bảng trên nhưng sẽ để giá trị ngược dấu với cột “Nữ” ban đầu như sau:

2

Bước 2

Chọn bảng trên, vào Insert -> Charts -> Bar chart -> 2D Clustered Bar, ta được chart sau:

3

Bước 3

Bỏ bớt đi một Series “Nữ” (lưu ý bỏ cột có giá trị dương), bằng cách click chuột phải vào chart -> Select data và làm như sau, remove cột “Nữ”.

4

Bước 4

Các cột “Nam” và “Nữ” ở cùng 1 nhóm tuổi vẫn đang lệch vị trí với nhau và trông khá nhỏ, chúng ta sẽ điều chỉnh lại bằng cách click chuột phải 1 cột bất kỳ –> Chọn Format Data Series, để thông số như sau:
5

Bước 5

Trục dọc thể hiện nhóm tuổi đang nằm giữa biểu đồ trông khá rối mắt, cần format vị trí cột dọc:

Click chuột phải vào các giá trị của trục dọc –> Format axis ->Labels -> Label Position -> Low

6

Bước 6

Trục ngang thể hiện giá trị từng nhóm tuổi của nữ đang hiển thị giá trị âm, format giá trị âm thành dương:

Click chuột phải vào trục ngang -> Format Axis -> Number -> Category chọn Custom, sau đó ở phần Format code gõ #,##0;#,##0 -> Add

7
Download file Excel Template tại LINK
Xem thêm: