Một trong những yêu cầu cần thiết đối với một Kiểm toán viên là khả năng nhạy bén. Các Kiểm toán viên phải có nghĩa vụ duy trì kỹ năng, trình độ nghiệp vụ trong suốt quá trình hành nghề bằng cách luôn cập nhật các thông tin về chính sách kế toán, tài chính liên quan đến lĩnh vực kiểm toán. UniTrain gửi đến các bạn tài liệu BẢN TIN KIỂM TOÁN với những thông tin bổ ích về IFRS 6/2019.
Điểm tin về IFRS sơ lược một số nội dung sau đây:

1. ĐỀ ÁN ÁP DỤNG CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀO VIỆT NAM

 + IFRS là gì?
 + Ủy ban chuẩn mực quốc tế IASB
 + Báo cáo Tài chính riêng & Báo cáo Tài chính hợp nhất

 

2. CHI PHÍ VẬN CHUYỂN HÀNG TỪ NHÀ CUNG CẤP ĐẾN KHÁCH HÀNG

  •  + Ghi nhận chi phí vận chuyển trong trường hợp vận chuyển hàng trực tiếp từ kho của nhà cung cấp đến kho
    của khách hàng
  •  + Thực tế áp dụng
  •  + Việc xử lý chi phí vận chuyển theo hai trường hợp thực tế

<Nguồn: RSM>

Download TẠI ĐÂY

— Xem thêm

Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

Khóa học Thực hành Excel trong Kế toán