GIỚI THIỆU

Trước những biến động mạnh mẽ của môi trường bên ngoài, doanh nghiệp luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro. Một hệ thống quản lý rủi ro được tổ chức tốt và vận hành hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp đứng vững và vượt qua những biến động.

Quản trị rủi ro hiện nay đã được coi là một công cụ quan trọng trong quản trị hiệu quả và quản trị phát triển bền vững không chỉ đối với các ngân hàng và các định chế tài chính mà cả đối với các doanh nghiệp.

MỤC TIÊU

 • Giúp tổ chức nhận dạng, phân tích đo lường và phân loại những rủi ro đã và sẽ đến với tổ chức.

 • Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm soát rủi ro, với những điều kiện phù hợp với tổ chức đó.

 • Xây dựng và thực hiện tốt các chương trình tài trợ rủi ro: thực hiện nhanh chóng các hợp đồng bảo hiểm, xây dựng và quản lý hiệu quả các quỹ dự phòng, vận động sự ủng hộ của các chủ thể có liên quan.

NỘI DUNG

  Phần I: Quản trị rủi ro

 • Xây dụng qui trình quản lý rủi ro thống nhất trong doanh nghiệp.

 • Minh bạch hóa các rủi ro.

 • Đưa quản lý rủi ro thành một phần chính thức trong hệ thống kiểm soát nội bộ chung.

 • Chính sách quản lý rủi ro và triển khai thực hiện.

 • Chuẩn bị bố trí và sử dụng hợp lý các nguồn lực.

 • Phần II: Quy trình quản trị rủi ro

 • Xác nhận mục tiêu của doanh nghiệp.

 • Xác định rủi ro.

 • Mô tả và phân loại rủi ro.

 • Đánh giá và xếp hạng rủi ro.

 • Xây dựng kế hoạch ứng phó.

 • Tổ chức giám sát việc thực hiện các biện pháp.

   

 

→ Các khóa học khác:

Thực hành hợp nhất kinh doanh

Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính

 

ĐĂNG KÝ

  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
  1. Khóa học muốn đăng ký * (Có thể chọn nhiều khóa học bằng cách giữ Ctrl và chọn)

  Leave us a Reply

  • Giảng viênPhạm Thị Thu Hà, CIA, MBA
  • Khai giảng dự kiến Liên hệ
  • Số lượng 20 học viên
  • Khóa học
  • Thời gian -
  • TRUNG TÂM ĐÀO TẠO UNITRAIN

   Tầng 6, Tòa nhà Thiên Sơn,
   5 Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

   • HOTLINE: 0901 175 625
   • info@unitrain.edu.vn
   Liên hệ