Ứng dụng Excel nâng cao – Đào tạo doanh nghiệp

Hiện nay, các ngành kế toán, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, phân tích, quản lý nhân sự là những ngành có yêu cầu rất cao về kỹ năng ứng dụng Excel nâng cao để xử lý, phân tích và trình bày dữ li?...

Xem chi tiết

Cập nhật kiến thức kế toán, thông tư, quy định mới

Cập nhật kiến thức kế toán, thông tư, quy định mới giúp cho đội ngũ kế toán các doanh nghiệp cũng như đội ngũ kế toán viên hành nghề nắm bắt kịp thời tinh thần và các nội dung mới của Luật Kế...

Xem chi tiết

Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính

  → Các khóa học khác: Thực hành hợp nhất kinh doanh Kiểm soát nội bộ

Xem chi tiết

Quản trị rủi ro

Trước những biến động mạnh mẽ của môi trường bên ngoài, doanh nghiệp luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro. Một hệ thống quản lý rủi ro được tổ chức tốt và vận hành hiệu quả sẽ giúp doanh ...

Xem chi tiết

Kiểm soát nội bộ

Hiện nay, với sự cạnh tranh trên thị trường, áp lực suy thoái và những khó khăn của nền kinh tế, các doanh nghiệp ngày càng quan tâm nhiều hơn đến xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm giúp hạn...

Xem chi tiết

Chuyển đổi báo cáo tài chính VAS sang IFRS

Trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, thì việc áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) đối với các doanh nghiệp Việt Nam là yêu cầu cần thiết và khách quan. Theo Chiến lược phát triển k...

Xem chi tiết

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO UNITRAIN

Tầng 4, Tòa nhà Thiên Sơn, 5 Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

  • HOTLINE: 0901 175 625
  • info@unitrain.edu.vn
Liên hệ

Bài viết