Trong một thế giới luôn vận động và thay đổi không ngừng nghỉ, dẫn đầu sự thay đổi là một điều quan trọng đầu tiên cần sự quan tâm. Mọi thứ sẽ được làm rõ trong ACCA Leading the change.

ACCA Leading the change cung cấp những hiểu biết cá nhân từ các chuyên gia, chủ yếu được rút ra từ các diễn đàn trên toàn cầu về kế toán ACCA trong kinh doanh và công nghệ.

Điểm qua một số ý chính của tài liệu:

– Sự thay đổi bây giờ là một hằng số trong các công ty, doanh nghiệp. Một người lãnh đạo hiệu quả cần nắm bắt được điều này khi định hướng chiến lược và quản lý tổ chức.
– Các chuyên gia tài chính và kế toán có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sự thành công của việc thay đổi vì vai trò của họ bao trùm phần lớn tổ chức.
– Tôn trọng sự khác biệt của mỗi người và luôn hỗ trợ lẫn nhau.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: ACCA

Xem thêm

ACCA – Chứng chỉ Kế toán Công chứng Anh Quốc

Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

Cập nhật tính năng mới trong Excel – Tháng 08/2023