Các chuyên gia của IBM trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính đã cho ra đời tài liệu 2023 Global Outlook for Banking and Financial Markets để trình bày những suy nghĩ, tranh luận về thị trường tài chính – ngân hàng mỗi năm và các bài học kinh nghiệm của khách hàng về những hướng đi mới.

Tài liệu không chỉ giải thích sự không chắc chắn sẽ còn tồn tại trên toàn cầu vào năm 2023. 2023 Global Outlook for Banking and Financial Markets còn thảo luận về các tác động và chiến lược mới đối với sự tăng trưởng của hiệu suất, rủi ro cũng như chi phí và hiệu quả.

Tài liệu gồm các nội dung:

– Điều chắc chắn duy nhất là sự không chắc chắn
– Tăng trưởng và hiệu suất phụ thuộc vào thay đổi mô hình kinh doanh
– Chi phí và hiệu quả để tài trợ cho tăng trưởng và đổi mới
– Rủi ro, tuân thủ và động lực pháp lý
– Chuyển đổi hoạt động trên kiến trúc kinh doanh hiện đại

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: IBM

Xem thêm

[Free download] Financial Modelling In Excel

Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

Ngành tài chính sử dụng bộ tiện ích MS Office như thế nào?