KPMG Internship Recruitment 2024 chính thức mở đơn ứng tuyển giai đoạn 2 cho các vị trí:

– KPMG Delivery Centre

– Law

– M&A Tax

– Valuation

– Risk Consulting

– People and Change Consulting

– Customer and Operations Consulting

– Financial Management Consulting

– Financial Management Data Analytics

– Real Estate Consulting

– IT Advisory Intern – Technology Risk

– IT Advisory Intern – Technology Enablement

Form đăng ký: http://recruiting.kpmg.com.vn/

Đơn đăng ký sẽ được mở từ ngày 1/8/2023 đến ngày 14/8/2023

Xem thêm

Khóa học ACCA MA/F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)

Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

Khóa học ACCA TX/F6 – Thuế Việt Nam (Tax)