Power BI là một công cụ mạnh mẽ trong việc trực quan hóa dữ liệu và thông tin kinh doanh, mang đến cho chúng ta một loạt các tính năng đáng kinh ngạc.  

Tuy nhiên, dù có nhiều tính năng ấn tượng, người dùng Power BI cần thời gian làm quen với giao diện trong quá trình sử dụng ban đầu. Ví dụ, nhiều người dùng chưa biết cách hiển thị dấu phẩy phân cách hàng nghìn vào số trong Power BI. 

Hãy cùng UniTrain xử lý ngay vấn đề này nhé! 

Giả sử chúng ta một dashboard về dữ liệu nhân sự, chúng ta muốn phân tách số hàng nghìn ở ô Overall Employees Active Employees. 

Pb 1

Cách 1: 

Click chọn vào dữ liệu bạn muốn phân tách phần nghìn, sau đó vào tab Measure Tools và chọn dấu phẩy. Ở ô Decimal number, chúng ta điền số 0.

CÁch PhÂn TÁch SỐ HÀng NghÌn Trong Power Bi 2

Cách 2:

Đầu tiên, chúng ta sẽ chuyển sang Model view 

Pb 2

Sau đó click chọn vào dữ liệu muốn phân tách phần nghìn bật chế độ Thousands separator thanh Properties. 

Untitled Design 2

Chúng ta trở về lại Report View, chọn vào ô Overall Employees chuyển Display units sang None, Value decimal places sang 0Callout value. Làm tương tự như vậy với Active Employees. 

Pb 4

Kết quả 

Pb Final

 

Xem thêm: 

Khóa học Phân tích và trực quan hoá dữ liệu trên Power BI

Khóa học Excel for HR Professionals

Top 10 hàm DAX phổ biến và lý do bạn nên sử dụng

Phân tích và trực quan hoá dữ liệu bằng Excel

 

Tags