Đôi khi, người dùng cần tính số cột trong một phạm vi dữ liệu trong Excel với nhiều mục đích như xác thực dữ liệu, thao tác, quản lý và tổ chức dữ liệu,… Hơn nữa, việc biết số cột cũng giúp ích khi tạo biểu đồ và mục đích trực quan hóa. Qua bài viết dưới đây, hãy cùng UniTrain tìm hiểu cách tính số cột trong Excel bằng 3 cách khác nhau vô cùng đơn giản.

how to count number of columns in excel

1. Dùng Status Bar để tính số cột trong Excel

Status Bar là thanh ngang hiển thị thông tin ở cuối spreadsheet Excel. Status Bar chứa và cung cấp thông tin, đồng thời có thể cấp quyền truy cập nhanh vào các tính năng và cài đặt khác nhau. Do đó, người dùng có thể sử dụng tính năng này để tính số cột trong Excel khá dễ dàng.

Bạn chỉ cần chọn tiêu đề của biểu đồ hoặc tập dữ liệu (hoặc một hàng cụ thể không có bất kỳ ô trống nào) mà bạn muốn tính số lượng cột. Lưu ý là không chọn toàn bộ tập dữ liệu hoặc nhiều hàng. Ở đây, người dùng đã chọn phạm vi B4:E4 chứa các tiêu đề.

counting columns from status bar

2. Dùng hàm COLUMNS

Người dùng có thể dùng hàm COLUMNS để tính số cột trong Excel. Hàm COLUMNS lấy một mảng làm đối số và trả về tổng số cột được sử dụng ở đó. Cách thao tác:

Bước 1: Chọn ô C12 và nhập công thức dưới đây:

=COLUMNS(B4:E4)
using columns function to count columns
Bước 2: Bạn cũng có thể sử dụng phạm vi B4:E10 (toàn bộ tập dữ liệu) làm đối số và nhận được kết quả tổng số cột.
how to count number of columns in excel

3. Dùng Column Index

Ngoài ra, người dùng cũng có thể tính tổng số cột có sẵn trong toàn bộ worksheet trong Excel từ Column Index.
Cách thao tác:
Bước 1: Chọn một hàng trống (ở đây, người dùng chọn ô A1). selecting the first blank cell
Bước 2: Nhấn Ctrl+Right Arrow (mũi tên phải). Số chỉ mục hiển thị trên cùng của cột cuối cùng chính là tổng số cột trong sheet.
Bước 3: Nếu bạn muốn xem ở dạng số, chọn File > Options. Sau đó, hãy chọn tab Formulas > chọn R1C1 reference style trong mục Working with formulas. 
enabling r1c1 reference style
Bước 4: Chọn OK. Và kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):
total number of columns in numeric index
Xem thêm

Tags