Cuốn sách giúp bạn làm sáng tỏ các cách phân tích dữ liệu và trình bày cho bạn những kiến  ​thức thực tế, cụ thể  về các khía cạnh quan trọng nhất và thường bị lãng quên của con người, quy trình, công nghệ và dữ liệu. Cuốn sách này chứa đầy những lời khuyên thực tế từ những chuyên gia nhiều năm làm việc thực tế. Trong đó, bạn sẽ tìm hiểu về:

– Organizational alignment, the role of collaboration, and the significance of team make-up
– Setting priorities, balancing risk and reward, and selling your vision
– The right architecture, the place for big data, and the confusing analytics landscape
– Preparing data, the science behind it, and privacy

Xem thêm

COMBO 3 KHÓA HỌC DATA ANALYTICS FOR PROFESSIONALS

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel