Tàu liệu Cheatsheet “The probability and statistics cookbook” – Cheatsheet Học Xác Suất Và Thống Kê trình bày ngắn gọn các chủ đề khác nhau trong lý thuyết xác suất và thống kê. Sách giải thích các khía cạnh bản chất toàn diện của toán học, thay vì hướng đến những lời giải thích phức tạp.

Nếu bạn đang tìm một tài liệu mang tính thực tiễn và ứng dụng cao, tìm hiểu ngay Cheatsheet “The probability and statistics cookbook”!

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Xem thêm

Top những cuốn sách kế toán viên trẻ nên đọc

Tại sao cần tự động hóa quy trình kế toán?

6 Trang thông tin quốc tế mọi người học ACCA nên theo dõi