Data Visualization Made Simple là một tài liệu hướng dẫn thực hành về các nguyên tắc cơ bản và ứng dụng thực tế của việc trực quan hóa dữ liệu – một kỹ năng không thể thiếu trong thế giới dữ liệu hiện nay.
Data Visualization Made Simple tích hợp vững chắc các lĩnh vực thống kê, tâm lý học và khoa học máy tính, mang đến cho các chuyên gia ở mọi lĩnh vực một công cụ linh hoạt để chia sẻ và trực quan hóa dữ liệu. Tài liệu cung cấp một quy trình hướng dẫn hiệu quả và có trình tự để phát triển kiến thức về trực quan hóa dữ liệu.
Nội dung của Data Visualization Made Simple gồm 9 chương với 9 chủ đề khác nhau. Tài liệu dành cho cả những chuyên gia có kinh nghiệm lẫn người mới bắt đầu tìm hiểu về Data visualization.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY