The Budget and Economic Outlook: 2024 to 2034 là một tài liệu quan trọng cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình ngân sách và triển vọng kinh tế của một quốc gia trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2034.

Các dự đoán về ngân sách trong The Budget and Economic Outlook: 2024 to 2034 bao gồm các tác động của pháp luật được thông qua cho đến ngày 3 tháng 1 năm 2024 và dựa trên dự báo kinh tế của Cục Ngân sách Quốc hội.

Cục Ngân sách Quốc hội thường xuyên công bố các báo cáo trình bày các dự báo cơ bản về ngân sách liên bang và nền kinh tế sẽ trông như thế nào trong năm hiện tại và trong vòng 10 năm tiếp theo nếu các luật lệ điều chỉnh thuế và chi tiêu thông thường được giữ nguyên. The Budget and Economic Outlook: 2024 to 2034 là mới nhất trong loạt báo cáo đó.

Nội dung tài liệu

– Triển vọng về ngân sách

– Triển vọng về kinh tế

– Những thay đổi trong dự báo cơ sở của CBO

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Congressional Budget Office

Xem thêm

Vai trò và kỹ năng của Data Analyst trong năm 2024

Thu hẹp khoảng cách kỹ năng: Thúc đẩy sự nghiệp và nền kinh tế ở Việt Nam

Kỹ năng và xu hướng nghề nghiệp năm 2024