Tìm hiểu về các phím tắt là một điều cần thiết trước khi bắt tay vào tìm hiểu bất kỳ chương trình nào. UniTrain hi vọng các phím tắt trong bài viết dưới đây sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình viết Dax.

Phím tắt cơ bản

Chuyển đến dòng…: Ctrl + G

Chọn toàn bộ dòng: Ctrl + I

Hoàn tác thao tác cuối: Ctrl + U

Cắt một dòng: Ctrl + X

Chèn một dòng mới ở trên: Ctrl + Shift + Enter

Chuyển đến một dấu ngoặc vuông phù hợp: Ctrl + Shift + \

Chuyển đến đầu mã: Ctrl + Home

Đi đến cuối mã: Ctrl + End

Phím tắt trung cấp

Cuộn lên hoặc xuống: Ctrl + phím Mũi tên Lên hoặc Ctrl + Phím Mũi tên Xuống

Thụt lề phải: Ctrl +]

Thụt lề trái: Ctrl + [

Chèn một dòng mới, giữ thụt lề: Shift + Enter

Chèn một dòng mới, bắt đầu từ đầu: Alt + Enter

Kích hoạt IntelliSense: Ctrl + Space

Di chuyển dòng hiện tại lên hoặc xuống: Alt + Phím Mũi tên Lên hoặc Alt + Phím Mũi tên Xuống

Phím tắt nâng cao

Nhận xét nhiều dòng: Alt + Shift + A, Ctrl + KC hoặc Ctrl + /

Bỏ ghi chú nhiều dòng: Ctrl + KU hoặc Ctrl + /

Chuyển đổi Tab Move Focus: Ctrl + M

Xóa dòng: đánh dấu các dòng muốn xóa và nhấn Ctrl + Shift + K

Tìm và thay thế một số trường hợp của một từ: trước tiên, sử dụng Ctrl + D để đánh dấu từ hiện tại, sau đó tiếp tục nhấn Ctrl + D để tìm và đánh dấu từng trường hợp của từ đó. Sau khi đánh dấu tất cả các trường hợp muốn thay thế, hãy bắt đầu nhập để thay thế tất cả cùng một lúc.

Tìm và thay thế tất cả các trường hợp của một từ cùng một lúc: trước tiên, nhấn Ctrl + Shift + L để đánh dấu tất cả các trường hợp của một từ/lựa chọn, sau đó bắt đầu nhập để thay thế tất cả cùng một lúc.

Sao chép một dòng: thay vì Ctrl + C và Ctrl + V, có thể sao chép dòng hiện được chọn vào dòng bên trên hoặc bên dưới nó bằng cách nhấn Alt + Shift + Phím Mũi tên Lên hoặc Alt + Shift + Phím Mũi tên Xuống .

Mở rộng lựa chọn: nhấn Alt + Shift + Phím Mũi tên Phải để chọn từ gần nhất. Thực hiện liên tiếp để mở rộng vùng chọn.

Thu nhỏ vùng chọn: nhấn liên tiếp Alt + Shift + Phím Mũi tên Trái để thu nhỏ vùng chọn.

UniTrain lược dịch

Xem thêm

Tags