Mọi tổ chức đang cố gắng điều khiển, kiểm soát bằng dữ liệu (data-driven). Để làm được điều này, doanh nghiệp cần trang bị những thông tin chi tiết và xu hướng mới nhất về cách xây dựng các chương trình chuyển đổi dữ liệu và xây dựng văn hóa dữ liệu bền vững.

Webinars

Building Data Culture

Việc chuyển sang data-driven không đơn thuần chỉ là đầu tư công nghệ. Data-driven còn đòi hỏi một chương trình chuyển đổi văn hóa. Hội thảo trên web cung cấp một lượng lớn thông tin chi tiết và bài học đáng kinh ngạc mà các nhà lãnh đạo dữ liệu khác có thể áp dụng cho tổ chức của họ, đặc biệt là về cách vận hành các học viện kỹ năng dữ liệu. Hội thảo này không yêu cầu đăng ký email và có một loạt các hình ảnh trực quan, tài liệu tham khảo phim và ví dụ tuyệt vời.

Storytelling for More Impactful Data Science

Không có thông tin chi tiết về dữ liệu nào được hữu dụng nếu không có cách trình bày phù hợp. Đây là lý do tại sao “kể chuyện” bằng dữ liệu đang trở thành kỹ năng chính giúp phân biệt nhóm dữ liệu. Trong hội thảo này, Trưởng nhóm ML tại Deloitte Gert de Geyter và Nhà khoa học dữ liệu tại Deloitte Bhavya Dwivedi, thảo luận về những điểm cần thiết của việc cung cấp một câu chuyện dữ liệu tốt với các hình ảnh và kỹ thuật tường thuật hấp dẫn.

Sách trắng

Your Organization’s Guide to Data Maturity

Tất cả các tổ chức đều có xuất phát điểm khác nhau và không có tổ chức nào ở cùng một vị trí trên phổ độ chín của dữ liệu. Đây là lý do tại sao trong sách trắng này, tác giả phác thảo các giai đoạn trưởng thành khác nhau mà các tổ chức phải trải qua. Thông qua đó, sách trắng này thảo luận về các bước khác nhau mà doanh nghiệp nên thực hiện về cơ sở hạ tầng, con người, công cụ, tổ chức và quy trình dựa trên các mức độ trưởng thành khác nhau.

 

Insights from Data Leaders

Trong hơn 70 tập, các nhà lãnh đạo tư tưởng trong ngành khoa học dữ liệu đã tạo ra văn hóa dữ liệu, tổ chức nhóm dữ liệu, tạo ra tác động và hơn thế nữa. Trong sách trắng này, bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết chắt lọc từ các tập phim yêu thích của chúng tôi trong năm qua. Bạn sẽ được nghe từ các Giám đốc điều hành khởi nghiệp dữ liệu, CDO doanh nghiệp và chính phủ, các nhà lãnh đạo dữ liệu về nhiều chủ đề.

 

L&D Guide to Data Fluency

Các nhà lãnh đạo L&D đang bắt tay vào sáng kiến nâng cao kỹ năng tuyệt vời nhất trong vài thập kỷ qua. Sự “trôi chảy” trong việc vận hành dữ liệu là kỹ năng quan trọng nhất mà các tổ chức đang tìm cách xây dựng trong những năm tới. Trong sách trắng này, tác giả cung cấp một hướng dẫn không có biệt ngữ phác thảo tám tính cách của người học trong khoa học dữ liệu và những gì họ cần biết, mô tả về tất cả các công cụ mà các chuyên gia dữ liệu cần biết.

 

UniTrain lược dịch

Xem thêm

Những cuốn sách, Podcast hay về khoa học dữ liệu và AI năm 2021

Deloitte dự đoán năm 2021 sẽ có những thay đổi cơ bản về nơi làm việc trên toàn thế giới