Theo Christian Peo, CPA của KPMG, những thay đổi đang xuất hiện đối với các tiêu chuẩn quản lý chất lượng của công ty kiểm toán có thể đặt ra thách thức trong việc thực hiện đối với những công ty.

Tuy nhiên, Peo – đối tác quản lý quốc gia của KPMG về chất lượng kiểm toán và thực hành nghề nghiệp, rất hào hứng với các tiêu chuẩn quản lý chất lượng mới vì ông tin rằng đó là cơ hội cho các công ty tiếp tục công việc họ đã làm để nâng cao chất lượng trong nghề.

“Nó thực sự cho phép chúng tôi một số cơ hội để nâng cao hơn nữa tư duy cải tiến liên tục và cải thiện chất lượng kiểm toán,” Peo nói. “Chúng tôi rất vui mừng về tiêu chuẩn này mặc dù có một số thách thức.”

Các nỗ lực thực hiện đang diễn ra do sự thay đổi của nhiều bộ tiêu chuẩn chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng

  • – Hội đồng Chuẩn mực Kế toán và Kiểm toán Quốc tế (IAASB) vào tháng 12 đã ban hành ba tiêu chuẩn quản lý chất lượng: Tiêu chuẩn Quốc tế về Quản lý Chất lượng (ISQM) 1 và 2. Tiêu chuẩn Quốc tế về Kiểm toán 220 (Sửa đổi) được thiết kế để chuyển nghề khỏi “kiểm soát” chất lượng và sang “quản lý” chất lượng.
  • – PCAOB vào tháng 12 năm 2019 đã ban hành một bản phát hành khái niệm đề xuất thay đổi các tiêu chuẩn kiểm toán các công ty đại chúng của Hoa Kỳ theo những cách tương tự với các quy tắc mới do IAASB quy định.
  • – Hội đồng Tiêu chuẩn Kiểm toán AICPA (ASB) đã ban hành một dự thảo tiếp xúc vào thứ Năm đề xuất ba tiêu chuẩn có liên quan với nhau nhằm giải quyết vấn đề quản lý chất lượng. Các tiêu chuẩn đề xuất này cũng sẽ tương tự như các tiêu chuẩn của IAASB.

Đặc biệt đối với các công ty toàn cầu có công việc tuân theo các cơ quan quản lý khác nhau, việc giảm thiểu sự khác biệt giữa các tiêu chuẩn là rất quan trọng.

Jennifer Haskell, Giám đốc kiểm toán tại Deloitte & Touche LLP cho biết: “Một thách thức có thể làm cho tất cả những thứ đó hoạt động cùng nhau. Có rất nhiều bên liên quan và các bên quan tâm, vì vậy việc hướng tới sự nhất quán nhất có thể sẽ là một thách thức nhưng sẽ là một phần thưởng thực sự tuyệt vời sau cùng.”

Một bản tóm tắt rộng rãi về các tiêu chuẩn của IAASB sẽ cho thấy rằng:

  • – Chuyển quản lý chất lượng từ cách tiếp cận dựa trên chính sách sang cách tiếp cận dựa trên rủi ro. ISQM 1 yêu cầu công ty thiết lập các mục tiêu, quy trình, thủ tục và kiểm soát chất lượng dựa trên các rủi ro cụ thể đối với hoàn cảnh của từng công ty.
  • – Đặt ra nghiêm ngặt hơn về tính chính xác và đầy đủ của thông tin, liên lạc mà một công ty sử dụng trong hệ thống quản lý chất lượng của mình.
  • – Thiết lập trách nhiệm của lãnh đạo công ty và trách nhiệm giải trình đối với quản lý chất lượng, yêu cầu đánh giá hiệu quả hàng năm.
  • – Hiện đại hóa các tiêu chuẩn để chúng phù hợp và tương thích với những đổi mới đang diễn ra trong nghề.

Yêu cầu lập hồ sơ và kiểm tra tất cả  quá trình, các điểm rủi ro trong quá trình và biện pháp kiểm soát khi các tiêu chuẩn quản lý chất lượng giống nhất với các quy tắc thực hiện SOX 404 (b). Peo cho biết tất cả các quy trình đã được thực hiện, nhưng việc ghi lại và kiểm tra chúng là một thách thức khác.

Các chuyên gia cho rằng điều cực kỳ quan trọng là các tiêu chuẩn này có thể dễ dàng áp dụng cho các cuộc đánh giá ở mọi mức độ phức tạp ở tất cả các quy mô khác nhau của các công ty.

Brian Croteau, CPA, một đối tác trong Tổ chức Chất lượng Quốc gia về Thực hành Đảm bảo và Kiểm soát Rủi ro Quy định và Kiểm soát Chất lượng của PwC cho biết: “Có thể có những thách thức khác nhau đối với các nhóm công ty khác nhau, tùy thuộc vào cách viết các tiêu chuẩn. “Nhưng tin tốt là có vẻ như các nhà thiết lập tiêu chuẩn và cơ quan quản lý đang tập trung vào vấn đề đó suy nghĩ về cách viết các tiêu chuẩn, hoặc trong trường hợp của IAASB, đã viết tiêu chuẩn, theo cách mà họ tin là đủ khả năng mở rộng cho các công ty thuộc mọi quy mô. ”

Tuy nhiên, các công ty có quy mô khác nhau sẽ có những thách thức khác nhau trong việc triển khai. Các công ty nhỏ hơn có thể gặp khó khăn với nỗ lực này vì họ không có các nguồn lực mà các công ty lớn hơn có thể dựa vào để thực hiện.

Mặt khác, các quy trình và kiểm soát tại các công ty nhỏ thực hiện các cuộc đánh giá ít phức tạp hơn, vì vậy sẽ dễ dàng lập thành văn bản hơn.

Cải tiến liên tục

Mặc dù việc thực hiện khá nặng nề nhưng các chuyên gia cho rằng điều đó rất đáng giá vì họ tin rằng các tiêu chuẩn cuối cùng sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn trong các cuộc đánh giá.

Christine Davine, CPA, đối tác quản lý quốc gia về chất lượng, rủi ro và quy định của Deloitte & Touche LLP cho biết: “Một hệ thống kiểm soát chất lượng mạnh mẽ cung cấp khuôn khổ để thực hiện nhất quán các cuộc đánh giá chất lượng cao ở cấp độ cam kết. “Khuôn khổ đó sau đó định vị các nhóm tham gia của chúng tôi để thành công trong các cuộc kiểm toán của họ.”

Các tiêu chuẩn này bổ sung thêm nền tảng hỗ trợ trong nghề để cải thiện việc đào tạo, công cụ và quy trình dẫn đến cải thiện hiệu suất đánh giá. Đã gần bảy năm kể từ khi AICPA bắt đầu thực hiện sáng kiến ​​Nâng cao Chất lượng Kiểm toán, sáng kiến ​​này đã cung cấp các nguồn lực và hướng dẫn cho các công ty, người hành nghề sử dụng để theo đuổi cải tiến liên tục.

Kiểm toán viên có thể có những khoảng thời gian đầy thách thức phía trước khi họ thay đổi hệ thống của mình để phản ánh cách tiếp cận dựa trên rủi ro và lập hồ sơ các quy trình, kiểm soát. Nhưng ngay cả khi nỗ lực thực hiện nhắc nhở kiểm toán viên về SOX 404 (b), thì vẫn có cơ hội thực sự ở phía trước với các tiêu chuẩn quản lý chất lượng.

Các nhà lãnh đạo công ty có thể coi việc áp dụng như một yêu cầu tuân thủ, kiểm tra cẩn thận các ô và ghi lại các biện pháp kiểm soát để hoàn thành công việc. Tuy nhiên, việc cẩn thận về tài liệu có thể giúp các công ty thực hiện các phát hiện kiểm tra và thực hiện phân tích nguyên nhân gốc rễ để tìm ra điểm yếu trong hệ thống quản lý chất lượng và khắc phục chúng để việc cải tiến trở nên liên tục.

Cuối cùng, người ta hy vọng rằng các tiêu chuẩn mới và cam kết tiếp tục cải tiến trong nghề sẽ dẫn đến chất lượng kiểm toán tốt hơn, kết quả là sẽ mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư và thị trường vốn.

“Chúng tôi tin rằng những chi phí và nỗ lực sẽ thay đổi nhanh chóng và việc duy trì hệ thống kiểm soát chất lượng, có lợi cho kết quả của việc cải tiến liên tục chất lượng và độ tin cậy của báo cáo tài chính,” Croteau nói. “Tất cả những điều đó đều có lợi cho thị trường vốn.”

UniTrain lược dịch

Xem thêm

KPMG, PwC, Deloitte và EY xuất hiện trong top Top 50 Nhà tuyển dụng hàng đầu cho phụ nữ