Practical Data Analysis cung cấp một loạt các dự án thực tế để biến dữ liệu thành thông tin chi tiết. Tài liệu bao gồm một loạt các công cụ và thuật toán phân tích dữ liệu để phân loại, phân cụm, trực quan hóa, mô phỏng và dự báo. Mục tiêu của cuốn sách này là giúp bạn hiểu dữ liệu của mình để tìm ra các mẫu, xu hướng, mối quan hệ và thông tin chi tiết.

Xem thêm

Combo 3 khóa học data analytics for professionals

Khám phá Power BI và các mẫu báo cáo

Tài liệu Excel vỡ lòng: Những thành phần cần biết trong Excel

[Tải miễn phí] Tài liệu Hướng dẫn hàm XLOOKUP – Hàm mới mạnh mẽ của Excel