Business analysis hay còn gọi là phân tích kinh doanh là quá trình phân tích và đánh giá các hoạt động kinh doanh của công ty để xác định những vấn đề cần được cải thiện, từ đó đề xuất ra hướng giải quyết cụ thể. Excel Microsoft là công cụ hỗ trợ thiết yếu, giúp quá trình phân tích kinh doanh diễn ra hiệu quả và năng suất hơn.

Business analysis with microsoft Excel giúp người đọc tìm hiểu về quá trình phân tích kinh doanh được thực hiện với Excel, tài liệu gồm những nội dung sau:

– Làm việc với báo cáo thu nhập
– Bảng cân đối kế toán: tài sản lưu động
– Định giá hàng tồn kho
– Tóm tắt các giao dịch
– Phân tích vốn lưu động và dòng tiền
– Phân tích tuyên bố
– Phân tích các tỷ lệ
– Chu kỳ lập ngân sách và kế hoạch
– Dự báo
– Đo lường chất lượng
– Kiểm tra một đề án kinh doanh
– Kiểm tra các tiêu chí quyết định cho một dự án kinh doanh
– Phân tích độ nhạy cho một đề án kinh doanh

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: QUE

Xem thêm

[Free download] Data Science and Machine Learning

Data Pipeline là gì? Tìm hiểu về Data Pipeline

Giới thiệu tính năng mới trong Excel – Formula Suggestions