Dashboard là một phần không thể thiếu trong việc làm nên bảng báo cáo kết quả kinh doanh của mỗi doanh nghiệp vừa chất lượng lại vừa bao quát được toàn bộ các vấn đề. Dashboard là một công cụ quản lý thông tin nhận dữ liệu từ cơ sở dữ liệu được liên kết để cung cấp trực quan hóa dữ liệu

Dashboard Tools and Features là một tài liệu tổng hợp đầy đủ và dễ hiểu nhất cho người đọc ddể hiểu rõ được các công cụ và tính năng thật sự của Dashboard.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Kyubit Business Intelligence

Xem thêm

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

Khóa học Advanced Dashboard Reporting trong Excel

Những sai lầm khi thiết kế Dashboard