Dữ liệu luôn luôn quan trọng đối với doanh nghiệp. Với dữ liệu, doanh nghiệp có thể vận hành các quyết định kinh doanh của mình dựa trên thực tế thay vì phỏng đoán. Dữ liệu cho doanh nghiệp biết đối tượng của họ là ai, vấn đề của họ là gì, họ muốn gì và mức độ quan trọng của các nhu cầu là như thế nào.

Xem thêm về vai trò của dữ liệu trong kinh doanh

Xem thêm

Yêu cầu cho thời đại mới: Kế toán viên am hiểu công nghệ

Sự kết hợp giữa tài chính và công nghệ trong kỷ nguyên

Ngân hàng số – Thách thức và sự lựa chọn