Tốc độ và quy mô của sự thay đổi trong xã hội hiện đại đang buộc các tổ chức xem xét lại các mô hình làm việc truyền thống. Deloitte 2023 Global Human Capital Trends cung cấp cho các công ty/doanh nghiệp cần mở rộng hiểu biết thêm về rủi ro nhân sự và thực hiện các phương pháp tiếp cận để dự đoán tác động của chúng đối với nhân lực.

Nội dung Deloitte 2023 Global Human Capital Trends gồm:

– Bối cảnh nghiên cứu

– Xu hướng nguồn vốn nhân lực

– Kết luận

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Deloitte

Xem thêm

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Deloitte giành được khách hàng kiểm toán lớn từ các công ty đối thủ

[Free download] The New Human Age – 2023 Workforce Trends Report