Một trong những cách tốt nhất để có được nền tảng trong VBA là đảm bảo bạn hiểu được các thuật ngữ sử dụng khi làm việc. Trước khi bắt đầu viết code VBA, bạn nên có kiến thức về các thuật ngữ. Dưới đây là một số thuật ngữ và khái niệm quan trọng bạn nên biết:

Macro

Macro có lẽ là thuật ngữ bạn sẽ nghe nhiều nhất khi mọi người nói về VBA. Macro là bộ hướng dẫn được sử dụng để tự động hóa các ứng dụng. Khi bạn tự động hóa nhiệm vụ lặp đi lặp lại, những gì bạn tạo ra là macro.

VBA là một cách để tạo các macro Excel. Vì vậy, bạn có thể sử dụng VBA để tạo macro để tự động hóa một bộ hướng dẫn cho Microsoft Excel.

Procedures

Procedures là khối mã thực hiện một tập hợp các lệnh. Bạn sử dụng Procedures bằng cách gọi tên. Khi tạo một thủ tục, bạn đặt tên cho nó và xác định mã nào quy trình sẽ chạy. Đôi khi Procedures chấp nhận các thông số. Các tham số là các biến mà Procedures cần để hoàn thành tính toán.

Module

Mô-đun là các thùng chứa để tách code trong VBA. Mô-đun bao gồm một loạt các Procedures và biến số.

Visual Basic Editor có một cách tích hợp để chèn các mô-đun. Mở Trình soạn thảo Visual Basic trong Excel. Nhấn Alt+F11 trong Windows hoặc FN+ALT+F11 trên Mac. Bây giờ nhấp chuột phải vào dự án đại diện cho tệp Microsoft Excel mà bạn đã mở. Nếu bạn bấm Insert -> Module, trình soạn thảo sẽ hiển thị một tệp.

Một số thuật ngữ quan trọng khác trong VBA

Dưới đây là một số khái niệm lập trình và thuật ngữ VBA khác mà bạn nên biết khi bắt đầu làm việc với VBA:

  1. Statement: Một cách để nói những gì lập trình viên muốn làm. Trong VBA, bạn sử dụng các câu nói bằng tiếng Anh để giải thích những gì bạn muốn.
  2. Subroutine: Một nhóm statements thực hiện nhiều hơn một nhiệm vụ.
  3. Đối tượng VBA: Một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Điều này là tất cả mọi thứ mà lập trình viên làm việc với một đối tượng. Một đối tượng có thể chứa dữ liệu và code.
  4. Function: Một bộ hướng dẫn có thể tái sử dụng mà lập trình viên gọi ở bất cứ đâu trong code.
  5. Collection: Một lượng dữ liệu thu thập được từ một nguồn bên ngoài mà lập trình viên có thể đưa vào Microsoft Excel.
  6. Variable: Một vị trí trong bộ nhớ với tên hoặc biểu thị chứa một mẩu thông tin. Bạn có thể thay đổi thông tin đó trong khi chạy code VBA.
  7. Mảng: Giống như một biến chứa một mẩu thông tin, một mảng có thể chứa một số thông tin.
  8. Điều kiện: Một điều kiện code kiểm tra để xem điều gì sẽ xảy ra. Nó có thể là đúng hoặc sai.
  9. Vòng lặp: Trạng thái code cho phép lập trình viên chạy cùng một code khi cần thiết.

Một trong số này là các thuật ngữ lập trình chung sẽ giúp bạn trong các ngôn ngữ lập trình khác.

Bây giờ bạn đã hiểu những ý tưởng và thuật ngữ chính trong VBA, hãy bắt đầu sử dụng nó

UniTrain lược dịch

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng VBA tự động lưu file backup