Excel là một công cụ quan trọng để quản lý các dự án. Excel giúp các nhóm dễ dàng và thuận tiện trong việc tính toán ngân sách, theo dõi dòng tiền, theo dõi hiệu suất tiếp thị trực tuyến, đồng thời tổng hợp và chia sẻ thông tin khách hàng. Trong Excel cơ bản, tham chiếu tuyệt đối là một nội dung quan trọng. Hiểu các tham chiếu ô và sự khác biệt giữa tham chiếu ô tương đối và tuyệt đối, là nền tảng của quản lý bảng tính Excel nâng cao.

Tham chiếu ô là gì?

Trong Excel, tham chiếu ô là một ô hoặc phạm vi ô có thể được dùng trong công thức. Tham chiếu ô tham chiếu đến dữ liệu từ hai hoặc nhiều ô liền kề nhau trên trang tính, dữ liệu được chứa trong các vùng khác nhau của trang tính hoặc dữ liệu trên các trang tính khác trong cùng một sổ làm việc.

tham chiếu ô

Khi tham chiếu ô tương đối được sao chép vào nhiều hàng hoặc cột, chúng sẽ thay đổi tùy thuộc vào vị trí của chúng. Điều này hữu ích khi bạn đang thực hiện cùng một phép tính trong mỗi hàng hoặc cột.

Tuy nhiên, nếu bạn cần tham chiếu ô của mình giữ nguyên khi nó được di chuyển, sao chép hoặc điền vào, bạn sẽ muốn sử dụng một tham chiếu ô tuyệt đối. Bằng cách này, tham chiếu sẽ trỏ trở lại cùng một ô, bất kể hình thức của nó trong sổ làm việc. Ký hiệu đô la trong cột hoặc hàng cho biết rằng tham chiếu ô là tuyệt đối.

Thay vì phải tìm hiểu kỹ trong Excel để tìm kiếm mục menu, thay vào đó bạn có thể sử dụng lối tắt để áp dụng tham chiếu ô tuyệt đối. Trên PC, nhấn F4 sau khi nhập tham chiếu để chuyển từ tương đối sang tuyệt đối. Khi bạn giữ F4, Excel sẽ quay vòng qua các dạng tham chiếu khác nhau để bạn có thể chọn hình thức tham chiếu phù hợp. Trên máy Mac, phím tắt để tham chiếu tuyệt đối là giữ các phím Command và T.

Khi nào nên dùng tham chiếu ô tuyệt đối?

Bất kể ngành hoặc lĩnh vực của bạn là gì, có khả năng bạn sẽ phải dựa vào các tham chiếu ô tuyệt đối trong Excel. Đây là lúc nên dùng tham chiếu tuyệt đối

  • – Sử dụng giá cố định trên mỗi đơn vị
  • – Tính thuế bán hàng trên hóa đơn cho nhiều mặt hàng
  • – Áp dụng một tỷ lệ phần trăm duy nhất cho mỗi năm khi dự kiến các mục tiêu lợi nhuận hàng năm
  • – Đề cập đến tỷ lệ sẵn sàng cố định cho các nguồn lực riêng lẻ trong quản lý dự án
  • – Sử dụng tham chiếu cột tương đối và tham chiếu hàng tuyệt đối để khớp các phép tính cột trong các ô được tham chiếu với các giá trị cột trong một bảng khác

“$” có nghĩa là gì trong Excel?

Ký hiệu đô la trong tham chiếu Excel thông báo cho chương trình thay đổi hoặc không thay đổi tham chiếu khi công thức được sao chép sang các ô khác. Bạn có thể xem tham chiếu được sử dụng cho cùng một ô theo bốn cách khác nhau, ví dụ: A1, $A$1, $A 1 và A$1. Tham chiếu không có ký hiệu đô la là tương đối và sẽ thay đổi.

Sử dụng tham chiếu ô tuyệt đối khi bạn thông báo cho Microsoft Excel nơi tìm kiếm giá trị bạn muốn giữ nguyên, bất kể công thức di chuyển ở đâu. Ký hiệu đô la sẽ sửa tham chiếu đến một ô nhất định, cho phép bạn sao chép công thức trong Excel mà không cần thay đổi tham chiếu. Ví dụ: trong $A $1, ký hiệu đô la đầu tiên sẽ khóa cột và ký hiệu đô la thứ hai sẽ khóa hàng.

Cách sử dụng tham chiếu tuyệt đối trong Excel

  • – Nháy vào ô mà bạn muốn nhập công thức.
  • – Nhập dấu bằng (=) để bắt đầu công thức.
  • – Chọn một ô, rồi nhập phép toán (=, −, /,*) hoặc hàm số.

Chọn một ô khác, rồi nhấn phím F4 để làm cho tham chiếu ô trở nên tuyệt đối. Nếu bạn tiếp tục nhấn F4, Excel sẽ chuyển qua các loại tham chiếu khác nhau. Lưu ý vị trí của ký hiệu đô la. (Nếu bạn đang sử dụng máy Mac, hãy nhấn phím Command và T thay vì F4).

Nháy vào nút Enter trên thanh công thức hoặc nhấn Enter trên bàn phím của bạn.

Bạn càng có thể giải quyết nhiều vấn đề trong Excel thì càng tốt. Thêm tham chiếu tuyệt đối vào tiết mục của bạn sẽ chuẩn bị cho bạn làm việc với hóa đơn, xử lý các hệ số nhân cố định,…

Xem thêm

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Làm thế nào để bắt đầu học Python từ nền tảng Excel?