Bản thân mình là người khá dặc biệt khi học lớp ACCA FA (F3) lần thứ hai tại hai môi trường khác nhau.

Cơ duyên đến với UniTrain để học lớp ACCA FA (F3) làm cho mình có sự so sánh khá rõ trong cách dạy của trung tâm. Mình học, hiểu và nhớ bài ngay tại lớp, cũng như giáo viên tận tình chỉ dạy và sự giúp đỡ nhiệt tình của các chị tư vấn viên. Ngoài ra, khác với trung tâm khác Unitrain có hỗ trợ nguồn tài liệu học tự soạn khá dễ hiểu ngoài sách của BPP giúp cho mình dễ tiếp cận hơn với việc học hơn.

——

NGUYỄN HẢI ANH (học viên ACCA F3)

Sinh viên Đại học Sài Gòn