Báo cáo khảo sát các chuyên gia về L&D (Learning and Development), người quản lý và người học trên toàn cầu về các ưu tiên, thách thức của họ cũng như những thực sự truyền cảm hứng cho họ học hỏi. Những gì khám phá được sẽ khiến bạn ngạc nhiên.

Xem thêm

Download tài liệu 2020 Workplace Learning Trends Report

Download tài liệu Learning for the future

Download tài liệu Global Talent Trends 2019