SQL Server 2019 là phiên bản mới nhất của Microsoft với nhiều cải tiến và tính năng mới hấp dẫn. Với SQL Server 2019 A Beginner’s Guide, người đọc sẽ có được một nền tảng mạnh mẽ để xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu của mình, đồng thời khai thác dữ liệu để đưa ra những quyết định thông minh và cải thiện hiệu suất kinh doanh.

Nội dung chính của tài liệu SQL Server 2019 A Beginner’s Guide

– Các nội dung đầu tiên hữu ích nhất cho người dùng muốn tìm hiểu thêm về cơ sở dữ liệu quan hệ của Microsoft.

– Từ phần 4 của tài liệu dành riêng cho người dùng Business Intelligence (BI) sử dụng công cụ phân tích và báo cáo.

– Phần thứ năm cung cấp cái nhìn sâu sắc cho những người dùng muốn tìm hiểu về các tính năng của SQL Server ngoài những tính năng cụ thể đã biết trước đó.

– Phần cuối của tài liệu mô tả công cụ học máy của SQL Server, cung cấp sự tích hợp của hệ thống ngôn ngữ R và lập trình Python.

Các phần chính của tài liệu:

– Các khái niệm cơ bản

– Ngôn ngữ Transact – SQL

– SQL server: Hệ thống quản lý

– SQL server và Business Intelligence (BI)

– Cơ sở dữ liệu quan hệ

– Học máy (Machine Learning)

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Newoutlook.it

Xem thêm

Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

Phân tích dữ liệu với SQL: Các câu lệnh truy vấn đơn giản

Phân tích dữ liệu với SQL: Các câu lệnh truy vấn đơn giản

 

Tags