Top 10 Emerging Technologies of 2023 là một báo cáo gồm danh sách 10 công nghệ mới nổi năm 2023. Điểm mới lạ của Top 10 Emerging Technologies of 2023 lần này là một số công nghệ được trích dẫn sử dụng dữ liệu và điện toán để nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Top 10 Emerging Technologies of 2023 phác thảo những công nghệ sẵn sàng tác động tích cực đến xã hội trong ba đến năm năm tới. Bên cạnh đó, tài liệu cũng khám phá cách AI đang tạo điều kiện để cải thiện việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe – vấn đề được chú trọng nhiều nhất trong những năm gần đây và cả tương lai.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: WEF

Xem thêm

[Free download] Top Strategic Technology Trends 2023

Nhân sự non-IT nên học kỹ năng Technology nào? Tại sao?

Các công việc yêu cầu kỹ năng Excel