Giả sử có một vụ tham ô tại một khách hàng lớn: Bạn đã làm gì để ngăn chặn nó? Bạn có muốn làm điều đó thường xuyên như một phần công viêvj không? Hoặc bạn có muốn đề xuất các bước đó như một dịch vụ bổ sung?

Mọi thứ xảy ra và đôi khi chúng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, nhưng đôi khi không. Thông thường, phản ứng đầu tiên khi có hành vi tham ô là nghĩ xem đó có phải là lỗi của bạn không, bạn có bỏ sót điều gì không, hoặc liệu bạn có thể đã làm gì đó để phát hiện hoặc có thể ngăn chặn nó xảy ra hay không.

Bây giờ, tôi biết điều đó đã không xảy ra với bạn, nhưng hãy đặt mình vào suy nghĩ này. Và sau đó tìm hiểu xem đây có nên là một phần công việc thường xuyên của bạn hay không và đảm bảo rằng các bước đó sẽ được thực hiện. Nếu điều này nằm ngoài phạm vi công việc thường xuyên của bạn, hãy lập báo giá cho phần công việc đặc biệt nhằm khắc phục những điểm yếu. Trong báo giá của bạn, hãy xác định vấn đề, mối nguy hiểm và hậu quả của việc tham ô, tại sao nó không phải là một phần của công việc thường xuyên của bạn, lệ phí và thời gian làm việc. Giá trị của dịch vụ này phải rõ ràng đối với khách hàng, vì vậy phí nhận được từ phần việc này phải là một khoản khá nhiều.

Tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các nhân viên kế toán hỏi làm thế nào họ có thể chuyển sang lĩnh vực tư vấn. Phần trên minh họa một cách có thể được thực hiện – và dễ dàng. Hơn nữa, phần việc này nên được thực hiện như một phần của công việc thường xuyên của bạn, nhưng có thể có một số yếu tố nằm ngoài phạm vi công việc thường xuyên của bạn và đó là những gì có thể được báo giá. Một điều không phải là một phần công việc thường xuyên của bạn sẽ là hỗ trợ thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

Một số bạn sẽ nghĩ rằng tôi cũng chỉ thêm việc cho công việc của bạn. Chà, nếu bạn không thực hiện các bước này và nên làm, thì bạn có thể gặp phải thảm họa trong quá trình làm việc, vì vậy hãy thêm vào. Mặc khác, hãy bắt đầu thêm vào thỏa thuận. Bạn sẽ cho khách hàng, và cho chính bạn, một ân huệ.

Xem thêm

Sự khác biệt giữa kế toán và FP&A

Chi nhánh KPMG được đổi tên thành Interpath trong thỏa thuận trị giá 400 triệu GBP

7 phẩm chất quan trọng của một kế toán giỏi